O ABC płatnika

O ABC płatnika

Kolejny rok z rzędu zespół ds. PIT KPMG w Polsce przygotował zestawienie, na którym znajdują się informacje istotne z punktu widzenia płatnika. ABC Płatnika przedstawia m.in. skalę podatkową w 2019 r., tabelę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2019 r.

Kalkulatory

Kalkulatory

Słownik płatnika

Słownik płatnika

Kalkulator diet dla osób oddelegowanych

Kalkulator diet dla osób oddelegowanych

Skala podatkowa

Skala podatkowa w 2019 r.
Podstawa obliczenia podatku (z zł)Podatek wynosi
PonadDo
-85 52818%minus kwota zmniejszająca podatek
85 528-15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Koszty uzyskania przychodów wynoszą 111,25 zł miesięcznie (maksymalnie 1335 zł rocznie) dla zatrudnionych u jednego pracodawcy lub 111,25 zł miesięcznie u każdego pracodawcy (maksymalnie 2002,05 zł rocznie) dla zatrudnionych u wielu pracodawców. Dla dojeżdżających z innej miejscowości koszty uzyskania przychodów wynoszą odpowiednio 139,06 zł miesięcznie (maksymalnie 1668,72 zł rocznie) dla zatrudnionych u jednego pracodawcy lub 139,06 zł miesięcznie u każdego pracodawcy (maksymalnie 2502,56 zł rocznie) dla zatrudnionych u wielu pracodawców.

Wysokość kwoty zmniejszającej podatek
Podstawa obliczenia podatku (w zł)do 8 000ponad 8 000 do 13 000ponad 13 000 do 85  528ponad 85 528 do 127 000ponad 127 000
Kwota zmniejszająca podatek (w zł)1 4401 440 - [883,98 x (podstawa obliczenia podatku - 8000) / 5000]556,02556,02 - [556,02 × (podstawa obliczenia podatku – 85 528)/41 472]0
Ryczałt - samochód służbowy do celów prywatnych
250 złmiesięczny przychód pracownika dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3
400 złmiesięczny przychód pracownika dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3
W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnychw wysokości 1/30 ww. kwoty

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.)

Kilometrówka - samochód prywatny do celów slużbowych
Stawki za 1 km
SamochódMotocyklMotorower
do 900 cmpow. 900 cm
0,5214 zł0,8358 zł0,2302 zł0,1382 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.).

Stan prawny na dzień 1.01.2019 r. Przedstawione informacje mają charakter ogólny. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji sugerujemy kontakt z doradcą podatkowym.

Składki na ubezpieczenie społeczne
Rodzaj ubezpieczeniaUdział pracodawcyUdział pracownikaRazem
Ubezpieczenie emerytalne*9,76%9,76%19,52%
Ubezpieczenie rentowe*6,50%1,50%8,00%
Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP)*/***1,50%-1,50%
Ubezpieczenie chorobowe-2,45%2,45%
Ubezpieczenie wypadkowe**0,67%-3,33%-0,67%-3,33%
Fundusz Pracy (FP)****2,45%-2,45%
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)0,10%-0,10%
Razem (do 142 950 zł)19,48%-22,14%13,71%33,19%-35,85%
Razem (powyżej 142 950 zł)3,22%-5,88%2,45%5,67%-8,33%
* Składki emerytalne i rentowe oraz FEP naliczane są tylko do osiągnięcia rocznego ograniczenia podstawy wymiaru tych składek, który w 2019 r. wynosi 142 950 zł (M.P. 2018 poz. 1185).
** Stopa procentowa tej składki ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.11.2002 r.
*** Składka FEP opłacana jest za pracowników urodzonych po 31.12.1948 r. i wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
**** Część składki FP, w wysokości 0,15 p.proc. przeznaczona jest na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Składek FP nie opłaca się za kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat.
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
OpisWysokośćPodstawa prawna
Składka pobierana9,00% (podstawy wymiaru)j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.
Składka odliczana od podatku PIT7,75% (podstawy wymiaru)j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 z późn. zm.
Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe
Kwota (w zł)Podstawa prawna
11 912,50 zł (kwota 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia)M.P. 2018 poz. 1213
Minimalne wynagrodzenie
Kwota (w zł)Podstawa prawna
2 250 złDz.U. 2018 poz. 1794
Prognozowane przeciętne wynagrodzenie
Kwota (w zł)Podstawa prawna
4 765 złM.P. 2018 poz. 1185

Zasady zaokrąglania

Podstawę opodatkowania, kwotę podatku, odsetki za zwłokę, wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Oznacza to, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, za końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. odsetki od lokat) oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

Podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Pobierz ABC Płatnika 2019

Do wydruku:A3 (PDF, 72 KB)

A4 (PDF, 72 KB)
A5 (PDF, 72 kB)

Na pulpit - wybierz rozdzielczość:1280x800 (JPG, 608 kB)

1440x900 (JPG, 763 kB)
1920x1080 (JPG, 961 kB)
1280x1024 (JPG, 854 kB)

Kalkulatory

Kalkulator
wynagrodzeń

Kalkulator
zaliczek od najmu
na zasadach ogólnych

Kalkulator
odsetek ustawowych

Wysokość dotacji
możliwej do uzyskania
dla projektu
nowej inwestycji

Wysokość dotacji
możliwej do uzyskania
dla projektu badawczo-rozwojowego

Kalkulator
kilometrówek

Słownik Płatnika

Rozliczenie PIT za 2018 r.

Alerty podatkowe

Terminy płatności podatków

PITpoint Magazine

Opodatkowanie dochodów osobistych

SUBSKRYBUJ

Zarejestruj się i otrzymuj powiadomienia o nowych publikacjach na temat PIT mailem.

Kontakt

Doradcy podatkowi KPMG pomagają klientom
w bezpiecznym, ale i efektywnym rozliczaniu podatków.

W przypadku zapytań dotyczących usług KPMG zapraszamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego (RFP).

KPMG Tax M.Michna Spółka komandytowa

Warszawa:T: +48 22 528 11 00
Kraków:T: +48 12 424 94 00
Poznań:T: +48 61 845 46 00
Wrocław:T: +48 71 370 49 00
Gdańsk:T: +48 58 772 95 00
Katowice:T: +48 32 778 88 00
Łódź:T: +48 42 232 77 00

M: tax@kpmg.pl