O ABC płatnika

O ABC płatnika

Kolejny rok z rzędu zespół ds. PIT KPMG w Polsce przygotował zestawienie, na którym znajdują się informacje istotne z punktu widzenia płatnika. ABC Płatnika przedstawia m.in. skalę podatkową w 2019 r., tabelę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2019 r.

Kalkulatory

Kalkulatory

Słownik płatnika

Słownik płatnika

Kalkulator diet dla osób oddelegowanych

Kalkulator diet dla osób oddelegowanych

Kalkulator wynagrodzeń

Oblicz dla kwoty
Miesięczne wynagrodzenie
Uwzględnij:

OkresStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpieńWrzesieńPaździernikListopadGrudzieńTOTAL
Suma wynagrodzenia zasadniczego
Suma składników wynagrodzenia (brutto)
Wynagrodzenie 50% KUP
Wynagrodzenie chorobowe (do 33 dni)
Zasiłek chorobowy (powyżej 33 dni)
Benefity podlegające tylko PIT
Benefity nieopodatkowane
Wynagrodzenie miesięczne
Skumulowane wynagrodzenie
Suma Składek Pracownika (ZUS)
Składka emerytalna
Składka rentowa
Składka chorobowa
Podstawa do rent i emerytur
Podstawa do chorobowego
Podstawa do zdrowotnego
Total Employer Payments (ZUS)
Składka emerytalna
Składka rentowa
Składka wypadkowa (0,67 - 3,33)
Fundusz Pracy
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Część odliczalna od podatku
Różnica
Podatek dochodowy
Koszty uzyskania przychodu
Postawa opodatkowania
Skumulowana postawa opodatkowania
Kwota wolna od podatku
Stawka podatku
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek przed pomniejszeniem NFZ
Wynagrodzenie netto
Potrącenia z netto
Wynagrodzenie netto po potrąceniach
Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie mogą być traktowane jako stanowiące lub zastępujące jakiekolwiek porady, konsultacje czy usługi audytorskie, doradcze, podatkowe i inne. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami. Stan prawny na dzień 1 stycznia 2019 r.

Zasady zaokrąglania

Podstawę opodatkowania, kwotę podatku, odsetki za zwłokę, wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Oznacza to, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, za końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. odsetki od lokat) oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

Podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Pobierz ABC Płatnika 2019

Do wydruku:A3 (PDF, 72 KB)

A4 (PDF, 72 KB)
A5 (PDF, 72 kB)

Na pulpit - wybierz rozdzielczość:1280x800 (JPG, 608 kB)

1440x900 (JPG, 763 kB)
1920x1080 (JPG, 961 kB)
1280x1024 (JPG, 854 kB)

Kalkulatory

Kalkulator
wynagrodzeń

Kalkulator
zaliczek od najmu
na zasadach ogólnych

Kalkulator
odsetek ustawowych

Wysokość dotacji
możliwej do uzyskania
dla projektu
nowej inwestycji

Wysokość dotacji
możliwej do uzyskania
dla projektu badawczo-rozwojowego

Kalkulator
kilometrówek

Słownik Płatnika

Rozliczenie PIT za 2018 r.

Alerty podatkowe

Terminy płatności podatków

PITpoint Magazine

Opodatkowanie dochodów osobistych

SUBSKRYBUJ

Zarejestruj się i otrzymuj powiadomienia o nowych publikacjach na temat PIT mailem.

Kontakt

Doradcy podatkowi KPMG pomagają klientom
w bezpiecznym, ale i efektywnym rozliczaniu podatków.

W przypadku zapytań dotyczących usług KPMG zapraszamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego (RFP).

KPMG Tax M.Michna Spółka komandytowa

Warszawa:T: +48 22 528 11 00
Kraków:T: +48 12 424 94 00
Poznań:T: +48 61 845 46 00
Wrocław:T: +48 71 370 49 00
Gdańsk:T: +48 58 772 95 00
Katowice:T: +48 32 778 88 00
Łódź:T: +48 42 232 77 00

M: tax@kpmg.pl