Rozwiązania podatkowe w okresie pandemii

Rozwiązania podatkowe w okresie pandemii

Chcąc wesprzeć Państwa w tym trudnym okresie, przygotowaliśmy szereg rozwiązań podatkowych mogących złagodzić finansowe skutki pandemii COVID-19.

Zamów rozmowę z ekspertem KPMG

Zamów rozmowę z ekspertem KPMG

Napisz krótko na jaki temat chcesz porozmawiać, a my oddzwonimy!
mampytanie@kpmg.pl

O ABC płatnika

O ABC płatnika

Kolejny rok z rzędu zespół ds. PIT KPMG w Polsce przygotował zestawienie, na którym znajdują się informacje istotne z punktu widzenia płatnika. ABC Płatnika przedstawia m.in. skalę podatkową w 2020 r., tabelę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy w 2020 r.

Kalkulatory

Kalkulatory

Słownik płatnika

Słownik płatnika

Kalkulator diet dla osób oddelegowanych

Kalkulator diet dla osób oddelegowanych

Podatek/DeklaracjaInformacjeTermin

Karta podatkowaPodatnicy rozliczający się na zasadach karty podatkowejdo dnia 7-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; za grudzień do dnia 28-go grudnia
Kwartalne rozliczenie (VAT, PIT)Podatnicy rozliczający się kwartalniedo 20 dnia miesiąca następującego po danym kwartale, którego zaliczka dotyczy
PITMiesięczna zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznychdo 20 dnia miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy
PIT-28Osoby, osiągające przychody z działalności gospodarczej lub z najmu i dzierżawy opodatkowane ryczałtowodo końca lutego roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy
PIT-36Dla osób, które m.in. prowadzą działalność gospodarczą (wg 18%, 32 %) lub uzyskują dochody z zagranicydo 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy
PIT-36LOsoby, które m.in. prowadzą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane liniowo  – stawką 19%.do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy
PIT-37Osób, które uzyskują dochody w Polsce m.in. :do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy
—   z pracy (w tym umowy zlecenia i umowy o dzieło;
—   z emerytur i rent;
—   ze stypendiów;
PIT-37 + jeżeli wynika to ze złożonego zeznania – różnicę między podatkiem należnym, a sumą przekazanych na konto US zaliczek należnych za dany rok.
PIT-38Deklarację tę złożą ci wszyscy, którzy w roku podatkowym uzyskali prywatnie (poza działalnością) przychody z tytułu:do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy
odpłatnego zbycia:
—   papierów wartościowych,
—   pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
—   pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających,
—   udziałów w spółkach mających osobowość prawną
PIT-39Deklarację składa się w związku z rozliczeniem przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami.do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego zeznanie dotyczy
PIT-11Stanowi podstawową informację o przychodach, dochodach, kosztach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych. Informacja wystawiana oraz dostarczana przez płatnika, który w trakcie roku rozlicza pobiera i wpłaca zaliczki na podatek dochodowy. PIT-11 stanowi podstawowe źródło wiedzy niezbędnej do sporządzenia zeznań rocznych takich jak PIT-37 czy PIT-36.
PIT-11 do Urzędu Skarbowego, pracodawca musi wysłać elektroniczną formądo 31 stycznia roku następującego po roku, którego informacja dotyczy
PIT-11 dla pracownika pracodawca musi wysłać/przekazać w formie papierowej lub elektronicznejdo 28 lutego roku następującego po roku, którego informacja dotyczy
PIT-16ADotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie karty podatkowej
(informacja o wysokości odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne)
Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, którego deklaracja dotyczy
PIT-4RDeklarację składa się w celu dostarczenia informacji o zaliczkach pobranych i odprowadzonych na rzecz urzędu przez płatnika (pracodawcę) na podatek dochodowy od osób fizycznychdo 31 stycznia następującego po roku podatkowym, którego deklaracja dotyczy
PIT-8ARDeklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych przesyłają płatnicy podatku, którzy w trakcie roku obliczali, pobierali i wpłacali ten podatek.do 31 stycznia rok następującego po roku podatkowym, którego deklaracja dotyczy
Składki ZUSJednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowedo 5 dnia każdego miesiąca
Osoby fizyczne opłacające składki tylko za siebiedo 10 dnia każdego miesiąca
Pozostali płatnicydo 15 dnia każdego miesiąca
VAT-7Deklarację VAT-7 składają czynni podatnicy podatku VATdo 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja dotyczy
VAT-8Deklaracja ta przeznczona jest dla przedsiębiorcy, który nie jest czynnym podatnikiem VAT i który dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT).do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja dotyczy
VAT-9MDeklaracja VAT-9M dla podatku od towarów i usług jest przeznaczona dla podatników , którzy nie mają obowiązku składania okresowych deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D CZY VAT-8 dokonujących importu usług bądź nabywających towary lub usługi, dla których, jako nabywcy są podatnikami.do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja dotyczy
VAT UEPodatnicy rozliczający VAT UE w wersji elektronicznejdo 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego deklaracja dotyczy
VAT (JPK)Czynni podatnicy VAT mają obowiązek wysyłki JPK_VATdo 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego informacja dotyczy

 

Zasady zaokrąglania

Podstawę opodatkowania, kwotę podatku, odsetki za zwłokę, wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych. Oznacza to, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, za końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Podstawy opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. odsetki od lokat) oraz kwoty podatków od nich pobierane zaokrągla się do pełnych groszy w górę.

Podstawa prawna: ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

Pobierz ABC Płatnika 2020

Do wydruku:

A3 (PDF, 84 KB)
A4 (PDF, 81 KB)
A5 (PDF, 81 kB)

Na pulpit - wybierz rozdzielczość:

1280x800 (JPG, 587 kB)
1440x900 (JPG, 715 kB)
1920x1080 (JPG, 955 kB)
1280x1024 (JPG, 858 kB)

Kalkulatory

Wysokość dotacji
możliwej do uzyskania
dla projektu
nowej inwestycji

Wysokość dotacji
możliwej do uzyskania
dla projektu badawczo-rozwojowego

Kalkulator
kilometrówek

Rozwiązania podatkowe w okresie pandemii COVID-19

Słownik Płatnika

Rozliczenie PIT za 2019 r.

COVID-19 - Alerty podatkowe

Wnioski VAT i CIT przydatne w związku z pandemią

Alerty podatkowe

Terminy płatności podatków

PITpoint Magazine

Opodatkowanie dochodów osobistych

SUBSKRYBUJ

Zarejestruj się i otrzymuj powiadomienia o nowych publikacjach na temat PIT mailem.

Kontakt

Doradcy podatkowi KPMG pomagają klientom
w bezpiecznym, ale i efektywnym rozliczaniu podatków.

W przypadku zapytań dotyczących usług KPMG zapraszamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego (RFP).

KPMG Tax M.Michna Spółka komandytowa

Warszawa:T: +48 22 528 11 00
Kraków:T: +48 12 424 94 00
Poznań:T: +48 61 845 46 00
Wrocław:T: +48 71 370 49 00
Gdańsk:T: +48 58 772 95 00
Katowice:T: +48 32 778 88 00
Łódź:T: +48 42 232 77 00

M: tax@kpmg.pl